logo gorjani1

ISPLATA NOVČANE POMOĆI REDOVNIM STUDENTIMA OPĆINE GORJANI

Obavještavaju se redovni studenti s prebivalištem na području Općine Gorjani koji su u statusu redovnog studenta akademske godine 2019./2020. upisani na bilo koju javnu visokoškolsku ustanovu u Republici Hrvatskoj, Europskoj uniji ili inozemstvu te pod istim uvjetima i onima koji su upisani na privatne visokoškolske ustanove s pravom javnosti da mogu ostvariti pravo na novčanu pomoć u iznosu 3.000,00 kn.

 

Pravo na isplatu novčane pomoći studenti ostvaruju dostavom sljedeće dokumentacije:

  1. ispisane i vlastoručno potpisane prijave (Obrazac prijave možete preuzeti ovdje),
  2. original potvrde visokoškolske ustanove o upisu u akademsku godinu 2019./2020. u statusu redovnog studenta ili odgovarajućeg elektroničkog zapisa iz sustava e-Građani,
  3. preslika važeće osobne iskaznice,
  4. preslika važećeg žiro - računa ili tekućeg računa na koji će se isplatiti pomoć.
  5. privola o obradi osobnih podataka (Privolu o obradi osobnih podataka možete preuzeti ovdje).

Zahtjevi se podnose poštom preporučeno ili osobno na adresu: Općina Gorjani, Kula 1, 31422 Gorjani s naznakom: ''Prijava za dodjelu novčane pomoći - studenti'' najkasnije do 31. srpnja 2020. godine.

Novčana pomoć će se isplatiti u dva jednaka obroka od 1.500,00 kn na žiro - račun ili tekući račun podnositelja Zahtjeva, odnosno na račun studenta.

 

S poštovanjem,

Općina Gorjani!