logo gorjani1

Voditelj projekta ''Program Zaželi Općine Gorjani 2'' - opis poslova i podaci o plaći

Opis poslova radnog mjesta – Voditelj projekta

  • provođenje i upravljanje projektnim aktivnostima koje imaju za cilj ostvarenje rezultata i ciljeva projekta
  • koordiniranje radom osoba zaposlenih na projektu, nadzor istih
  • prikupljanje računa
  • terenska kontrola provedbe
  • komunikacija s krajnjim korisnicima

Podaci o plaći

Sukladno odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.) plaću službenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Koeficijent Asistenta na projektu ''Program Zaželi Općine Gorjani 2'' iznosi 3,20, a osnovica iznosi 2.500,00 kn.