logo gorjani1

Asistent na projektu ''Program Zaželi Općine Gorjani 2'' - opis poslova i podaci o plaći

Opis poslova radnog mjesta – Asistent

  • pomoć voditelju projekta
  • identifikacija žena i krajnjih korisnika
  • promocija projekta
  • nabava i podjela sredstava za higijenu

Podaci o plaći

Sukladno odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.) plaću službenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Koeficijent Asistenta na projektu ''Program Zaželi Općine Gorjani 2'' iznosi 3,10, a osnovica iznosi 2.500,00.