logo gorjani1

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme - zamjena do povratka radnice sa bolovanja na programu zapošljavanja žena - faza II - Zaželi projekt "Program Zaželi Općine Gorjani 2"

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. kodnog broja UP.02.1.1.13.0058 KLASA: 910-04/20-09/173, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-1 od 11. kolovoza 2020. godine i članka 40. Statuta Općine Gorjani (Službeni glasnik Općine Gorjani broj: 72/18), Općinski načelnik Općine Gorjani dana 10. lipnja 2021. godine raspisuje

 

O G L A S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme - zamjena do povratka radnice sa bolovanja

na programu zapošljavanja žena – faza II – Zaželi

projekt ''Program Zaželi Općine Gorjani 2''

 

            Općinski načelnik Općine Gorjani raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme – zamjena do povratka radnice sa bolovanja za obavljanje poslova na programu zapošljavanja žena – faza II – Zaželi, projekt ''Program Zaželi Općine Gorjani 2'', radno mjesto pomoć starim i nemoćnim osobama, te osobama u nepovoljnom položaju.

Trajanje radnog odnosa: do povratka radnice sa bolovanja

Broj radnica koji se traži: 1

Početak rada: predvidivo 21. lipnja 2021. godine

Mjesto rada: Gorjani i Tomašanci

Opis poslova:

 • Dostava namirnica
 • Pomoć u pripremi jednostavnih obroka
 • Održavanje čistoće stambenog prostora
 • Pranje i glačanje rublja
 • Ostale usluge pomoći u kući u svrhu održavanja kućanstva
 • Pomoć pri oblačenju i svlačenju
 • Briga o higijeni i osobnom izgledu
 • Pomoć u socijalnoj integraciji
 • Posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i dr.)
 • Pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje
 • Pratnja i pomoću različitim socijalnim aktivnostima
 • I drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju

Uvjeti:

- nezaposlene žene prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave s naglaskom na žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice

Uz prijavu na Oglas kandidati su dužni priložiti:

- Zamolbu za posao

- Životopis

- Potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti (s datumom izdavanja nakon objave Oglasa)

- Presliku osobne iskaznice

- Dokaz o završenoj školi (preslik svjedodžbe)

- Vlastoručno potpisanu Izjavu kandidata da je suglasan sa svim uvjetima Oglasa, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog Oglasa (moguće ju je preuzeti ovdje ili osobno u Općini Gorjani)

- Vlastoručno potpisanu Izjavu o osposobljavanju (moguće ju je preuzeti ovdje  ili osobno u Općini Gorjani)

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati!!

 

Prijave na Oglas podnose se zaključno s danom 18. lipnja 2021. godine osobno ili poštom preporučeno na adresu: Općina Gorjani, Kula 1, 31422 Gorjani s naznakom ''Prijava na oglas – Zaželi faza II''.

 

Za sve informacije o oglasu o oglasu i prijemu u radni odnos obratiti se u Jedinstveni upravni odjel Općine Gorjani.

Odabrane kandidatkinje obvezne su pohađati i završiti Program osposobljavanja po odabiru poslodavca.

KLASA: 112-03/21-01/10

URBROJ: 2121/03-02-01/21

OPĆINSKI NAČELNIK:

Ivan Lović