logo gorjani1
“Iako smo na početku bili sumnjičavi i nismo bili sigurni trebamo li prijavljivati ovakav projekt, odmah se pokazalo da ima mnogo zainteresiranih starijih osoba, a…
Pravo na naknadu za troškove stanovanja mogu ostvariti korisnici zajamčene minimalne naknade. Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, troškove grijanja, vodne usluge te…
Sukladno članku 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama provodi Anketu o zainteresiranosti građana za rješavanje stambenih pitanja putem Programa…
Sa željom da se produbi i proširi do sada stečeno znanje o brojnim znanstveno relevantnim, pa i društveno aktualnim temama iz povijesti Gorjana te života…
Stranica 2 od 24