Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates
logo

Pretraga portala

Informacije o projektu: “Program Zaželi Općine Gorjani” Istaknuto

Napisao/la 

Naziv projekta: “Program Zaželi Općine Gorjani”

Fond: Europski socijalni fond

Program potpore: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Nositelj projekta: Općina Gorjani

Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje-Regionalni ured Osijek, Centar za socijalnu skrb Đakovo

Ukupna vrijednost projekta: 4.926.623,35 kuna

Iznos koji sufinancira Europska unija: 4.926.623,35 kuna (100%)

Trajanje projekta: 30 mjeseci (20.12.2017. - 20.6.2020.)

 

O PROJEKTU:
Svrha projekta:
Osnažiti i unaprijediti radni potencijal ciljne skupine, 35 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja s područja provedbe projekta kako bi se ublažile posljedice njihove nezaposlenosti, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti te potaknuti socijalnu uključenost i povećati kvalitetu života 200 krajnjih korisnika, starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Aktivnosti projekta:
Akivnost. 1: Zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici i
Akivnost 2: Obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljnih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, doprinijet će se rješavanju postojećih problema i potreba ciljne skupine

Rezultati projekta:
a) Tijekom 23 mjeseca 35 žena iz ciljne skupine pružalo potporu i podršku krajnjim korisnicima;
b) 200 krajnjih korisnika kontinuirano je dobivalo potporu i podršku u svrhu poticanja socijalnog uključivanja i povećanja kvalitete života;
c) zaposlene žene obrazovane su i osposobljene za zanimanje njegovateljica čime su povećana znanja i vještine potrebne na tržištu rada.

Cilj projekta:
Uključivanje teže zapošljivih žena na tržište rada i unapređenje kvalitete života krajnjih korisnika čime se smanjuje socijalna isključenost obje kategorije.

Ciljane skupine:
Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Krajnji korisnici:
Starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju.

Kontakt:

Općina Gorjani
Kula 1, 31422, Gorjani
Telefon: 031 853 421

Više informacija o EU fondovima - www.strukturnifondovi.hr

Europski socijalni fond - www.esf.hr

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Općine Gorjani.

Preporučujemo

mandat banner

regan banner