logo gorjani1

AFRIČKA SVINJSKA KUGA – NASELJE TOMAŠANCI U ZONI NADZIRANJA

Rješenjem o određivanju zona ograničenja i zaraženih zona zbog izbijanja Afričke svinjske kuge (Ministarstvo poljoprivrede, 13. listopada 2023. godine) zonom nadziranja određeno je naselje Tomašanci u Općini Gorjani. Naselje Tomašanci  određeno je zonom nadziranja zbog blizine potvrđenih slučajeva afričke svinjske kuge kod domaćih svinja u naseljima Općine Semeljci. Naselje Gorjani nalazi se izvan zone nadziranja.

Sukladno članku 2. Naredbe Ministarstva poljoprivrede o Mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj (Listopad 2023.), u zonama nadziranja (zonama ograničenja) zabranjuje se:

 • premještanje svinja u Zone ograničenja te unutar i izvan zona ograničenja
 • klanje svinja u klaonici
 • klanje svinja na objektu za vlastite potrebe
 • držanje svinja na otvorenom, uključujući i pašno držanje svinja i ispuštanje svinja na otvoreni prostor, osim ukoliko se svinje drže u objektima kategorije 4
 • prirodni pripust i umjetno osjemenjivanje svinja držanih unutar zona ograničenja
 • premještanje izvan zona ograničenja zametnih proizvoda dobivenih od svinja držanih unutar zona ograničenja
 • premještanje izvan zona ograničenja nusproizvoda životinjskog podrijetla dobivenih od svinja držanih u zonama ograničenja
 • premještanje izvan zona ograničenja svježeg mesa i mesnih proizvoda dobivenih od svinja držanih u zonama ograničenja, uključujući ovitke te mesa i mesnih proizvoda od mesa divljih svinja
 • ulazak neovlaštenih osoba u objekte na kojima se drže svinje, uključujući prostore i nastambe u kojima se drže svinje, osim članova domaćinstva ili osoblja objekta, osoblja službi neophodnih za održavanje i funkcioniranje objekta, ovlaštenih veterinara, nadležnih inspektora Državnog inspektorata, drugih službenih osoba te osoba ovlaštenih Akcijskim planom
 • odvoz krutoga gnoja, gnojevke i otpadnih voda s objekata na kojima se drže svinje
 • hranidba svinja svježom travom i sijenom prikupljenim s poljoprivrednih površina u zonama ograničenja
 • unošenje stelje i slame prikupljene s poljoprivrednih površina u zonama ograničenja u objekte na kojima se drže svinje
 • izlazak iz kruga objekta na kojima se drže svinje u zaštitnoj odjeći i obući i njihovo iznošenje
 • unošenje i iznošenje pribora, alata ili opreme s objekata na kojima se drže svinje
 • unošenje hrane za ljude, osobito svinjskog mesa i proizvoda podrijetlom od svinjskog mesa, u objekte na kojima se drže svinje
 • održavanje sajmova, izložbi, sportskih natjecanja te svih drugih okupljanja životinja kao i održavanje manifestacija na kojima se izlažu proizvodi od mesa svinja
 • sudjelovanje u lovu na divlje svinje ili obavljanje ikakvih aktivnosti vezano za žive ili mrtve (uginule ili odstrijeljene) divlje svinje, za sve članove domaćinstva i osoblja na objektima na kojima se drže svinje.

U zonama ograničenja naređuje se prijava ovlaštenom veterinaru bez odgađanja:

 • svake svinje koja pokazuje znakove bolesti ili neuobičajeno ponašanje
 • svakog pobačaja
 • svake uginule držane svinje
 • svake nađene lešine divlje svinje.

U zonama ograničenja (ali i svim ostalim područjima) naređuje se i obavezna provedba svih biosigurnosnih mjera na svim objektima na kojima se drže svinje.

Na neregistriranim objektima i lokacijama naređuje se preventivno usmrćivanje svih zatečenih svinja.

Na nekategoriziranim objektima i objektima kategorije 0, 1 i 2, a koji nisu epidemiološki povezani sa zaraženim objektima ta ako u proteklih 15 dana od dana kliničkog pregleda svinje nisu pokazivale znakove bolesti i nije bilo uginuća, naređuje se uklanjanje svih svinja zatečenih na objektu u klaonici određenoj od Ministarstva poljoprivrede, najkasnije u roku 15 dana od provedenog popisa objekata i lokacija u kojima se drže svinje s tim da se meso tih svinja mora preraditi u objektu klanja ili objektu za preradu određenom od strane Ministarstva poljoprivrede.

U slučaju nemogućnosti klanja svinja na način opisan u stavku 3. ovog članka, naređuje se preventivno usmrćivanje svih zatečenih svinja ili na objektu podrijetla ili u klaonici određenoj od strane Ministarstva poljoprivrede

Držanje svinja nakon 31. listopada 2023. godine dozvoljeno je isključivo u objektima kategorije 3 i 4.

Rješenje o određivanju zona ograničenja i zaraženih zona

Naredba o mjerama kontrole

 

010203040506070809010