logo gorjani1

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PPUO GORJANI

Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gorjani traje od 13.11.2023. do 20.11.2023. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gorjani u prostorijama Općine Gorjani, Kula 1, 31 422 Gorjani svaki radni dan od 8,00 do 13,00 sati.

Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi te Sažetak za javnost Plana.

Uvid je omogućen i na web stranici Općine Gorjani.

Više na poveznici: https://www.gorjani.hr/index.php/dokumentid/ostalo/category/32-prostorni-plan-uredenja-opcine-gorjani