logo gorjani1
Poštovani, dana 31. siječnja 2024. godine u 9,00 sati održat će se prezentacija i radni sastanak u svrhu definiranja ciljeva, prioriteta i mjera za Strategiju…
Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 21. prosinca 2023., donijela je Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života,…
              REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA GORJANI OPĆINSKI NAČELNIK   KLASA: 554-01/24-01/01 URBROJ: 2158-21-01-24-1 Gorjani, 16. siječnja 2024. Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih…
KLASA: 112-03/24-01/01URBROJ: 2158-21-01-24-1Gorjani, 15. siječnja 2024. Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom…
Odvoz glomaznog otpada na području Općine Gorjani u 2024. godini isplaniran je za mjesec travanj u razdoblju od 15. do 26. travnja. Potrebu za odvozom…
Stranica 5 od 35