logo gorjani1

INFORMACIJE O PROJEKTU AKTIVNA MREŽA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI U OPĆINI GORJANI

Naziv projekta: Aktivna mreža osoba starije životne dobi u Općini Gorjani

Kod projekta: UP.02.2.2.06.0006

Naziv poziva: Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1

Naziv općeg cilja: Unaprijediti socijalnu uključenost i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga.

Nositelj projekta: Općina Gorjani

Partner na projektu: Kulturno-umjetničko društvo “Gorjanac”

Razdoblje provedbe projekta: 5.10.2020. - 5.10.2022. (24 mjeseca)

Ukupna vrijednost projekta: 1.499.911,20 kn

Iznos EU sufinanciranja: 1.499.911,20 kn

Sažetak projekta

Projekt “Aktivna mreža osoba starije životne dobi u Općini Gorjani” kroz organizaciju dnevnih aktivnosti i psihološkog osnaživanja 80 osoba starijih od 65 godina s područja općine omogućava kvalitetniji život za starije, kao i njihovo uključivanje u zajednicu. Kroz projekt će se zaposliti mobilni tim, koji će uključiti volontere za rad sa starijima na svakodnevnoj bazi.

Opis projekta

Na području općine Gorjani ne postoji nikakav oblik institucionalne, niti izvaninstitucionalne skrbi za stare i nemoćne, a budući da je riječ o ruralnoj općini, koju čine sela udaljena od većih urbanih područja, važne ustanove starijima ostaju nedostupne. Stoga se projektom “Aktivna mreža osoba starije životne dobi u Općini Gorjani” želi unaprijediti socijalne usluge starijim osobama kako bi se ostvarila njihova ravnopravna uključenost u društvo, dok će se ujedno ojačati kapaciteti organizacija civilnog društva i volontera koji rade sa starijima. Projekt se tako uklapa u Strategiju razvoja Općine Gorjani 2016.-2020. u Prioritetu 5 – Unaprjeđenje socijalne slike općine, Aktivna uključenost s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti.

Ciljevi aktivnosti obuhvaćaju:

  • povećanje uključenosti u društvo skupina u riziku od socijalne isključenosti širenjem i unaprjeđenjem kvalitete socijalnih usluga u zajednici,
  • jačanje kapaciteta stručnjaka u svrhu razvoja usluga.
  • povećanje dostupnosti socijalnih usluga starijima, koji zbog teže pokretljivosti i malih mirovina često nisu u mogućnosti doći do sadržaja koji im se nude.

Projekt će unaprijediti kvalitetu života 80 osoba starijih od 65 godina s područja općine kroz organizaciju dnevnih aktivnosti, dok će se psihološko osnaživanje postići nakon edukacijskih radionica za novozaposlene osobe koje će raditi sa starijima. Time će stariji i nemoćni biti aktivno uključeni u zajednicu, a društvene aktivnosti će im postati svakodnevica.

Aktivnosti i dijeljenje znanja

Tijekom razdoblja trajanja projekta, 4 djelatnika i volonteri će biti na raspolaganju starijima i nemoćima. Oni će na svakodnevnoj bazi organizirati aktivnosti koje će uključivati psiho-socijalne, rekreativne i kulturno-kreativne radionice u prostorijama novoprilagođenima upravo starijima. Uz adaptaciju prostora Općine Gorjani za aktivnosti starijih, nabavit će se i vozilo kojim će se korisnici projekta prevoziti na radionice.

Projekt se provodi u partnerstvu s Kulturno-umjetničkim društvom “Gorjanac”, koje će zajedno s Općinom Gorjani provoditi aktivnosti u kojima će obuhvatiti i članove svog društva. Kulturno-umjetničko društvo će organizirati i niz aktivnosti vezanih uz prepoznavanje potreba starijih i nemoćnih, a svoje iskustvo i znanje će prenositi i na prijateljske općine. Naime, znanje i primjeri dobre prakse će se predstaviti na području općine Garčin koja pripada Brodsko-posavskoj županiji, u gradu Orahovici u Virovitičko-podravskoj županiji te u općini Babina Greda koja se nalazi u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Tako će se obuhvatiti korisnici s više područja, odnosno u mjestima s kojima općina Gorjani njeguje dobre odnose. Cilj svega je učvršćenje međusobne suradnje na način da se iz svih aktivnosti stvore pretpostavke za izradu budućih projekata koji će biti usmjereni socijalnom uključivanju starijih i nemoćnih.

Više informacija

Europski strukturni i investicijski fondovi – www.strukturnifondovi.hr

Europski socijalni fond – www.esf.hr

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Općine Gorjani