logo gorjani1

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI - KOORDINATOR PROJEKTA ''AKTIVNA MREŽA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI U OPĆINI GORJANI''

Povjerenstvo za provedbu javnog

oglasa za prijam u službu

Jedinstveni upravni odjel

 

Klasa: 112-01/21-01/02

Urbroj: 2121/03-03/21

Gorjani, 15. siječnja 2021.

    Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samouprave (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Koordinator projekta ''Aktivna mreža osoba starije životne dobi u Općini Gorjani'', UP.02.2.2.06.0046 1 izvršitelj/ica:                                                                                          

                                              P O Z I V A

 

kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa na pismenu provjeru dana 22. siječnja 2021. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Općine Gorjani, Kula 1, Gorjani.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa i mogu pristupiti pismenoj provjeri znanja su:

1. Nenad Duvnjak

2. Željka Florijančić

Intervju će se održati odmah nakon pismene provjere.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održati će se sukladno Obavijesti i uputama kandidatima, KLASA: 112-01/20-01/63, URBROJ: 2121/03-03/20 od 23. studenoga 2020. godine, objavljeno na internetskoj stranici Općine Gorjani.

Ovim putem obavještavamo kandidate da se pridržavaju epidemioloških mjera te da nose masku u prostorijama Općine Gorjani.